Läsa på annat sätt

Taktila böcker, filmer och böcker med tecken som stöd eller punktskrift finns på äppelhyllan

Äpplet visar vägen till Äppelhyllan. Här finns böcker i olika former för barn med funktionsnedsättningar.

Talböcker finns, bland annat som bok med daisy-cd. Vi kan även registrera talbokslåntagare som egna nedladdare i Legimus/MTM. Då laddar man själv hem sina talböcker till dator, surfplatta, telefon. För barn under 18 år behövs målsmans tillstånd för detta. Inget intyg behövs. Kontakta oss för mer information.

Om ni önskar registrera er som talbokslåntagare i Legimus vänligen boka tid i förväg med personalen.

LL-Lättläst är böcker där texten är bearbetad eller specialskriven.

Språkpiller är en del av den behandling logopeden erbjuder barn med försenad språkutveckling. Språkpiller är de bilderböcker som barnet får på ”recept” (rekommendation) från logopeden för språklig stimulering och träning i hemmet.

Böckerna lånas på biblioteket. Språkpillren är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Länsbibliotek Dalarna.

Böcker på äppelhyllan

  1. Kalas

    Av: Panova, Embla Sue

Talböcker för barn

Visa fler titlar...