Lånekortsavtal, regler och avgifter

Här finns lånekortsavtal för nedladdning och information om låneregler

Lånekortsavtal

Om du är över 18 år och vill skaffa lånekort är det bara att komma till ditt bibliotek i Ludvika kommun och visa upp legitimation. 

Om du är under 18 år behöver målsman godkänna lånekortsansökan. Ta med ifylld blankett till ditt bibliotek för att få ditt lånekort.

Bibliotekens regler och avgifter

Låneregler

Lånekortet ska alltid visas upp vid lån.

Du får ett lånekort om du visar en giltig legitimation (t ex pass, körkort, ID-kort).

Anmäl alltid förlust av lånekort, så att det kan spärras.
Det kostar 10 kronor att ersätta ett förlorat lånekort.

Du är personligen ansvarig för alla lån på ditt lånekort.

Barn får lånekort från 6 år. Målsman ansvarar för lån för barn under 18 år.

Barn får låna video/DVD enligt åldersgränsen på filmen.

Biblioteken i Ludvika har inte längre några förseningsavgifter. Om media inte återlämnas inom lånetiden inträder en spärr och det är inte tillåtet att låna mer förrän detta har åtgärdats. Ersättningsavgifter för förkommet eller förstört material finns kvar. 

Lånetider

Böcker: Normalt är lånetiden 4 veckor.  
Kortlån: 7 dagar. Dessa böcker går inte att reservera, men finns även som normallån.
Musik-cd: 4 veckor.
Tidskrifter: 4 veckor.
DVD och TV-spel:  7 dygn.

Omlån

Medier som inte är reserverade kan lånas om - vid besök på biblioteket, per telefon eller via Internet om du ha PIN-kod.

Låneavgifter för fjärrlån

Fjärrlån 20 kronor / bok
Fjärrlån från utländska bibliotek Bibliotekets kostnad för tjänsten

Avgifter för kopiering och utskrifter

Utskrift och kopiering 3 kronor (inkl. 25% moms) per ark
Kopior från universitet och högskolor Bibliotekets kostnad för tjänsten
Scanning Gratis

Avgifter för förlorat eller förstört material

Undantag från nedanstående regler kan förekomma beroende på media.

Vänligen kontakta personalen om du förlorat eller förstört något av bibliotekets material.

Bok eller ljudbok

Ersättningspris (minst 250 kronor) eller ersättningsexemplar.

Barnmedia

0 kronor

Tidskriftsnummer Ersättningspris (minst 100 kronor) eller ersättningsexemplar.
CD Ersättningspris (minst 180 kronor) eller ersättningsexemplar.
DVD och TV-spel Ersättningspris (minst 500 kronor), ej ersättningsexemplar
Talböcker/DAISY 0 kronor
Fjärrlån Ägande biblioteks regler gäller och de bestämmer ersättningskostnad.