Språkpillerkategorier

Språkpillerböckerna är indelade i olika kategorier för att du som förskolelärare, pedagog eller förälder lätt ska få förslag på böcker som passar för ett visst språkområde.

Språkpillerpåsar lånas endast ut till låntagare med recept från logoped, men alla böckerna som ingår i språkpillerpåsarna finns även i det ordinarie bokbeståndet så du kan låna den bok du önskar i respektive kategori. Fråga på ditt bibliotek så hjälper vi dig.

1= lite enklare böcker
2= lite svårare böcker

De olika kategorierna listas här nedan klicka på länken för att komma till listan. Du kan välja enskilda kategorier eller listan i sin helhet.