Bokpåsar

Bokpåsar är Ludvika biblioteks och Ludvika kommuns förskolors gemensamma initiativ. Förskolepersonal kan låna bokpåsar från huvudbiblioteket, tre filialer och två utlåningsstationer. De hängs sedan i hallen på avdelningen och lånas ut till intresserade föräldrar och barn.

Hjälp för livet

Att läsa för barn är nämligen inte bara en mysig stund i slutet av dagen, utan en aktivitet som hjälper för resten av livet. Den främjar i hög grad den språkliga, sociala och emotionella utvecklingen, säger forskningen.

Olika färgkoder

Varje avdelning på respektive förskola väljer själva hur många bokpåsar de vill ha och hur ofta de vill låna. De har olika färgkoder beroende på åldersgrupp. Sammansättningen av böcker är unik, så att den som har läst alla böcker i en påse kan lämna tillbaka och låna en ny.

De rosa är för barn i åldern 0-3, de orange för 3-5, medan de gröna har en målgrupp som inte baseras på ålder. Där är det istället modersmålet som styr. Det finns gröna bokpåsar för 35 olika språk. I dessa finns alltid en bok på svenska, alternativt en tvåspråkig, så långt som möjligt finns samma barnbok på både svenska och det andra språket. De två största kategorierna, sett till antal, är de arabiska bokpåsarna (24 stycken) och de somaliska (21).

För barn med ett annat modersmål än svenska är språkutveckling i båda språken viktigt.

Vill uppmuntra

Förskolorna sätter själva upp regler för hur långa lånen ska vara. Biblioteket och förskolorna vill gemensamt uppmuntra till högläsning och förhoppningvis i förlängingen locka fler till biblioteket.

Sandra Morén visar den rosa påsen för barn i åldern 0-3 år