Databaser

Här finns de databaser som biblioteket erbjuder. De flesta kan du nå hemifrån med ditt lånekort. Se mer information under respektive databas.

Global Grant

Global Grant är din hjälp i stipendiedjungeln. Här får du tips på hur du skriver en bra ansökan. Du kan logga in hemifrån med ditt lånekort och kan då söka bland Sveriges fonder och stipendier. 

https://www.globalgrant.com/remote 

BTJ Artikelsök (giltigt t.o.m 30 april) 

Sök och läs artiklar i fulltext.

https://artikelsok.btj.se/?utm_campaign=Nyhetsbrev%3A%20Nyheter%20fr%C3%A5n%20BTJ&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85165933&_hsenc=p2ANqtz-9l3o5HUIJWEUF2RZI1uAUrpsRP2UMFT1M5DwlvgaanRLOXmc40y3SYX48dXQicE9DxMSgNVzcmtGd8nHIfw6Pwl1qXmg&_hsmi=85165933

Välj logga in, och sedan "BTJ" på följande sida.

Användarnamn: Artikelsok@btj.directory

Lösenord: Kaxig&Klok