Talböcker och Legimus

För dig som har en läsnedsättning, låna talböcker via Legimus.se.

Låna talböcker genom att ladda ner direkt på hemsidan till din dator eller till appen Legimus eller gå till ditt lokala bibliotek.

Bli låntagare

Om du vill ha ett konto för att läsa talböcker måste du kontakta biblioteket. 

Du som har en läsnedsättning får låna talböcker via Legimus. Med en läsnedsättning menas att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

Du behöver inte visa intyg. Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker. Är du under 18 år behöver du målsmans tillstånd för att bli låntagare på Legimus.

Läs och låna talböcker via Legimus.se