Lånekortsavtal, regler och avgifter

Här finns lånekortsavtal för nedladdning och information om låneregler

Lånekortsavtal

Ta med ifylld blankett till ditt bibliotek för att få ditt lånekort.

Lånekortsavtalet är uppdaterat med information om behandling av personuppgifter.

Bibliotekens regler och avgifter

Låneregler

Lånekortet ska alltid visas upp vid lån.

Du får ett lånekort om du visar en giltig legitimation (t ex pass, körkort, ID-kort).

Anmäl alltid förlust av lånekort, så att det kan spärras.
Det kostar 10 kronor att ersätta ett förlorat lånekort.

Du är personligen ansvarig för alla lån på ditt lånekort.

Barn får lånekort från 6 år. Målsman ansvarar för lån för barn under 18 år.

Barn under 15 år får låna musik-cd och video/DVD enligt åldersgränsen på filmen.

Förseningsavgifter är begränsade till max 200 kronor, varefter låntagaren blir spärrad fram tills det att förseningsavgifterna är betalda. Ytterliggare ersättningsavgifter kan tillkomma vid förstört eller förlorat material. Se tabellen nedan för de förseningsavgifter som tillämpas vid Ludvika bibliotek.

Låntagare under 18 år är undantagna försenings- och ersättningavgifter liksom är inte barn- och ungdomsmedia avgiftsbelagt för låntagare över 18 år.

Lånetider

Böcker: Normalt är lånetiden 4 veckor.  
Kortlån: 7 dagar. Dessa böcker går inte att reservera, men finns även som normallån.
Musik-cd: 4 veckor.
Tidskrifter: 4 veckor.
DVD och TV-spel:  7 dygn.

Omlån

Medier som inte är reserverade kan lånas om - vid besök på biblioteket, per telefon eller via Internet om du ha PIN-kod.

Låneavgifter för fjärrlån

Fjärrlån 20 kronor / bok
Fjärrlån från utländska bibliotek Bibliotekets kostnad för tjänsten

Avgifter för kopiering och utskrifter

Utskrift och kopiering 3 kronor (inkl. 25% moms) per ark
Kopior från universitet och högskolor Bibliotekets kostnad för tjänsten
Scanning Gratis

Förseningsavgifter

Böcker, tidskrifter, ljudböcker, CD, DVD, Spel 1 krona / lån och dag
Fjärrlån 2 kronor / lån och dag
Kortlån 5 kronor / lån och dag
Barn- och ungdomsböcker 0 kronor / lån och dag
Talböcker/DAISY 0 kronor / lån och dag
Påminnelseavgifter (ej låntagare under 18) 10 kronor / krav

Avgifter för förlorat eller förstört material

Låntagare under 18 år är undantagna försenings- och ersättningavgifter liksom är inte barn- och ungdomsmedia avgiftsbelagt för låntagare över 18 år.

Undantag från nedanstående regler kan förekomma beroende på media.

Vänligen kontakta personalen om du förlorat eller förstört något av bibliotekets material.

Bok eller ljudbok Ersättningspris (minst 250 kronor) eller ersättningsexemplar.
Tidskriftsnummer Ersättningspris (minst 100 kronor) eller ersättningsexemplar.
CD Ersättningspris (minst 180 kronor) eller ersättningsexemplar.
DVD och TV-spel Ersättningspris (minst 500 kronor), ej ersättningsexemplar
Talböcker/DAISY 0 kronor
Fjärrlån Ägande biblioteks regler gäller och de bestämmer ersättningskostnad.