Författarbesök Torgny Karnstedt

Arrangemang
Målgrupp:

Torgny Karnstedt berättar om hur viktigt språket är som verktyg.

Läskunnigheten försämras och särskilt hos unga. Torgny Karnstedt berättar om sitt mångåriga läsfrämjande arbete på skolor och arbetsplatser och hur viktigt språket är som verktyg. Föreläsningen ges på Ludvika bibliotek i samarbete med ABF och med stöd från Läslyft Dalarna.