Modellutställning: Fregatten Norske Löve, sjösattes 1765 i Köpenhamn

Utställning

Datum

12 maj torsdag
31 juli söndag
2022-05-12 till 2022-07-31.

Utställare: Lars-Åke Wettercrantz