Utställning : Ståltrådsträd

Utställning

Utställningen är över

20 maj måndag 2019
30 augusti fredag 2019
2019-05-20 till 2019-08-30.

Ejvor Aschauer ställer ut sina ståltrådsträd.