Utställning : Ståltrådsträd

Utställning

Datum

20 maj måndag
30 augusti fredag
2019-05-20 till 2019-08-30.

Ejvor Aschauer ställer ut sina ståltrådsträd.