Talböcker

Talböcker är böcker som är inlästa på CD i Mp3-format, så kallade DAISY. De får lånas av dig som har ett funktionshinder som gör att du har svårt att läsa tryckta böcker. Taltidningen är lokala nyheter som är inlästa på 80-minuters CD-ROM.

Talböcker

Om du har nedsatt syn, dyslexi eller annat som gör att du har svårt att läsa tryckta böcker får du låna talböcker. Talböcker kan vid behov skickas gratis med posten.

Biblioteket informerar dig om var du kan låna DAISY-spelare och läshjälpmedel. Vi kan låna ut DAISY-spelare under kortare perioder. DAISY-böcker kan även spelas på cd-spelare med Mp3-funktion.

Om ni önskar registrera er som talbokslåntagare i Legimus vänligen boka tid i förväg med personalen.

OBS!Talböcker är enbart avsedda för personer med läshandikapp och ska inte förväxlas med ljudböcker som är tillgängliga för alla.

NYHET! Talbokslåntagare kan numera ladda ner talböcker direkt till sin egen dator.

För information kontakta: Martina Andersson, telefon: 0240-862 54 eller lånedisken 0240-862 97