Ungdom

Här finns boktips, bra böcker, utställningar och arrangemang för dig som är 13 +.

Ungdomsavdelningen på Ludvika bibliotek

Nya ungdomsböcker (svenska författare)

Visa fler titlar...

Nya ungdomsböcker (ej svenska författare)

  1. Poet X

    Av: Acevedo, Elizabeth